Előnyben a forint alapú bérleti díjak

2022. április 19.
Az elmúlt időszakban számos hazai vállalkozás helyezte át székhelyét a főváros belsőbb kerületeiből Budapest szélére, illetve az agglomerációba a megközelíthetőség és a kedvezőbb bérleti díjak reményében – derült ki az INFORG Zrt. megbízásából a Trend International Piackutató Kft. által végzett ingatlanpiaci felméréséből. Akár raktározásról, akár irodabérlésről legyen szó, a válaszadók a forint alapú bérleti díjat részesítik előnyben, és ezt a tendenciát a jelenlegi gazdasági helyzet tovább erősíti. Raktár bérlésekor 90 százalék, irodabérlésnél pedig ennél is több, 95 százalék ragaszkodik a hazai pénznemhez.
Az INFORG Zrt. ingatlanpiaci felmérést végzett a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások körében a raktár- és irodabérléssel kapcsolatos speciális igényeikről, az optimális bérleti szerződés sajátosságairól. A kutatás eredményeként kiderült többek között, hogy a vizsgált szegmens számára kiemelt jelentőséggel bír a bérlemény problémamentes megközelíthetősége, a környéken elérhető – lehetőleg ingyenes – parkolás, valamint a bérleti díj és a kapcsolódó költségek alacsony szinten tartása, amelyek a korábban használt belvárosi ingatlanok esetében megugrottak és ezáltal fenntarthatatlanná váltak a szektor képviselői számára.
A bérleti díj alapvetően befolyásolja az iroda és raktár kiválasztását
A hazai kkv-kra a bérlemény kiválasztásakor kifejezetten jellemző az árérzékenység. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb egyéb szempontot és elvárást a fizetendő összeg függvényében hajlandóak rugalmasan kezelni, sőt, sok esetben ezekről lemondani.
A kutatásban résztvevők komoly árérzékenységük ellenére is szinte kivétel nélkül meg tudták tartani bérleményüket a pandémia alatt is, ráadásul a bérleti díjak elég kedvezőnek bizonyultak ahhoz, hogy ezt bérletidíj-kedvezmény és fizetési haladék igénylése nélkül megtehessék.
Az árérzékenységet jól jelzi, hogy a raktárépületek esetében minden ötödik cég számításba vesz a székhelyétől messzebb eső helyszíneket is – akár a fővárostól távolabbi vidéki területeken –, amennyiben egy ilyen ingatlan kiválasztása alacsonyabb bérleti díjat jelent számára. E kérdésben elsődlegesen a Pest megyei vállalatok nyitottak – ezek egyharmada fontolná meg egy távolabbi raktár bérbevételét; ezt követően a budapesti cégek következnek, ahol 30 százalék ez az arány, a Fejér megyeieknél azonban mindössze 7 százalék mérlegelne egy ilyen ajánlatot. A mikrovállalkozások és az ipari cégek ezzel szemben elutasítók a nagyobb távolságra lévő raktárépületekkel szemben, számukra prioritás annak közelsége.
Az irodabérlés terén is elsődleges szempont a bérleti díj mértéke, valamint a döntés során számításba vett további szempontok is hasonlóak a raktárbérlésnél említettekkel. Fontos különbség ugyanakkor, hogy lényegesen több tényezőt tartanak fontosnak a vállalkozások az irodák esetében, vagyis magasabbak és széleskörűbbek az elvárásaik, mint egy raktár keresésekor.
A bérleti díjnál a vállalkozások a forint alapú elszámolást preferálják
Akár irodáról, akár raktárról van szó, a kkv-szektor mindkét típusú bérlemény esetében szinte egyöntetűen a forint alapú bérleti díjat preferálja. A raktárak esetében megengedőbbek a válaszadók: igaz, hogy 90 százalékuk a forint alapú elszámolást részesíti előnyben és 1 százalékuk az euró alapút, de van 7 százalék, amely számára lényegtelen a kérdés, 2 százalék pedig nem tudja eldönteni a preferenciáját. Ezzel szemben az irodabérlésnél a kis- és közepes vállalkozások közül egyetlen egy sem volt, amely az euró alapú bérleti díjat választaná: 95 százalék ragaszkodik a forinthoz, illetve 5 százalékuk számára lényegtelen a pénznem.
Az ingatlanok kiválasztásánál fontos szerepet kap a szerződés időtartama
Általánosságban – a bérelt ingatlan fajtájától függetlenül – elmondható, hogy a vállalkozás méretének növekedésével párhuzamosan nő a szerződés optimális időtartama is. A legkisebb szervezetek inkább az 1-2 évre szóló bérleti szerződést, míg a nagyobbak a 3-5 éveset részesítik előnyben.
A raktárbérléseknél jól látszik, hogy a kkv-szektorban igen eltérő igények vannak a bérletiszerződés időtartamát illetően: a mikrovállalkozások relatív többsége (32%) az 1-2 éves időszakot tartja ideálisnak, míg a kis és közepes vállalkozások inkább a 3-5 éves időtartamú szerződések hívei. Hasonló a helyzet az irodák terén is: míg a 10 fősnél nagyobb cégek több mint kétharmada a 3-5 éves időszakra szóló szerződést preferálja, addig a 10 fősnél kisebb létszámú vállalkozások 38 százaléka szeretné, ha a szerződés bármikor felmondható lenne, 30 százalékuk pedig az 1-2 éves időtartamra szavaz.
A bérlők megbízhatóságot várnak el az ingatlantulajdonosoktól
A szerződés tartalmán túl a megkérdezettek számára fontos helyen szerepel továbbá a bérbeadó magatartása és együttműködési hajlandósága is.
A kutatás eredményeit saját tapasztalataink is megerősítik: a bérlők leginkább a szerződésben vállaltak betartását és a megbízhatóságot várják el a tulajdonostól, valamint kiemelik a rugalmasság fontosságát, amely a Covid-hullámok sorozata idején még inkább szemponttá vált. Ezeken felül a bérlők a gyors reakciót is igénylik problémáik megoldására, igényeik egyeztetésére és kielégítésére. Az INFORG Zrt-nél nagy hangsúlyt fektetünk a bérleti szerződések terén a rugalmasságra, bérlőink igényeinek minél szélesebb körű figyelembevételére és teljesítésére, hogy hosszú távon is a közös üzleti sikerek támogatói és részesei legyünk” – teszi hozzá Zalatnai Zsolt, az INFORG Zrt. vagyonkezelési munkafolyamataihoz kapcsolódó feladatok irányításáért, valamint a portfolióban lévő ingatlanok optimális hasznosításáért felelős vezetője.